BESTUUR

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

STICHTINGSBESTUUR

Voorzitter

Vacature

 

Secretaris

Marieke Peelen

 

Penningmeester

Paul Henst

 

Contact bestuur          info@mooi-straten.nl

ANBI STICHTING MOOI STRATEN

Het RSIN (Rechtpersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 852535971

Kamer van Koophandel nr.: 57333904

Bankrekening: NL57 RABO 0348330588

 

Doelstelling:

Als Stichting Mooi Straten verstaan we onder leefbaarheid een prettig contact met de buurt en de omgeving. Kansen zien, gezamenlijk oppakken en initiatieven realiseren.

 

Zo veel mogelijk bewoners in de buurt betrekken bij de activiteiten en de talenten van bewoners benutten om daarmee resultaten te behalen waar heel de buurt profijt van heeft. Door te werken met projecten proberen we steeds meer mensen actief te krijgen bij onderwerpen die hen aangaan of boeien.

 

Mooi Straten stimuleert het werken aan een leefbare omgeving voor iedereen in de buurt, burgers, boeren en overige ondernemers. Het werkgebied van Stichting Mooi Straten zijn de arealen van de buurtverenigingen Sint Joris, Papketel, ’t Zand en Bijsterveld. Waar mogelijk en passend, ondersteunen we initiatieven van anderen. Waar wenselijk en nemen we zelf initiatieven om mensen bijeen te brengen.

 

Bij de activiteiten die wij ondersteunen en initiëren gaan we er van uit dat daar steeds een aantal bewoners en waar nodig of gewenst, ondernemers bij betrokken zijn. Als het gaat om bermbeheer (zwerfvuil of het maaien) het zoeken naar recreatiemogelijkheden, verfraaien van het gebied, herstellen of handhaven van natuurlijke of cultuurhistorische landschapselementen, het ontwikkelen van nieuwe economische activiteiten, het stimuleren van een betere infrastructuur, het vergroten van de sociale samenhang en veiligheidsgevoel.

 

Beleidsplan & projectverslagen:

Stichting Mooi Straten werkt volgens een beleidsplan, ook wel leefbaarheidsplan genoemd. Het jaarplan (ambi proof) wordt jaarlijks opgesteld door het bestuur en leden van diverse projectgroepen. Hierin wordt verslag gedaan van het voorgaande jaar en de plannen van het aankomende jaar. Het plan is beschikbaar voor ondersteunende partners als gemeente Oirschot.

 

Financiele verantwoording & Beloningsbeleid:

De projecten van stichting Mooi Straten worden uitgevoerd door onbetaalde vrijwilligers. Kosten die gemaakt worden m.b.t. het uitvoeren van de projecten van Mooi Straten worden na goedkeuring door het bestuur vergoed.

<