KAARTEN

van Mooi Straten

 

 

 

 

 

KAARTEN

De lopen in Mooi Straten

 

Vandaag de dag zijn het allemaal gegraven lopen die ontstaan zijn met de ruilverkaveling. Waterkaart downloaden

 

Van oorsprong zijn het echter waterlopen die op een natuurlijke manier zijn ontstaan. Het regenwater drong op de hei door de losse bovenlaag. Het zakte op de meeste plaatsen snel naar de ondergrond van leem. Waar het water niet ophoopte in vennen, stroomde het via ondergrondse loopjes naar het lager gebied.

In de buurt van de akkers kwam dit water op een zevental verschillende plaatsen in het landschap aan de oppervlakte. Al op de eerste kaarten zijn deze lopen herkenbaar (Aangeduid met Dr, voor duiker.). De meeste lopen komen tezamen in de Heerbeekloop en gaan naar De Beerzen. Enkele andere lopen gaan bij Velder in Oostelijke richting en lopen direct naar de Dommel. Het waterscheidingsgebied in deze is de plek waar mogelijk de oorspronkelijke bebouwing van Oirschot is begonnen, waar een Romeinse opgraving is geweest.

 

Als je wilt weten waar dit hoogste punt in ons gebied ligt, kun je kijken op deze website

 

Andere zeer interessante pagina's,

 

Erfgoedwiki informatie over Straten.

 

Topotijdreis kaart van heel Nederland van 1815 tot 2016.

<